پیشنهاد برگزاری دوره آموزش آزاد و مجازی

 

 

 

پیشنهاد برگزاری دوره آموزش آزاد و مجازی در دانشگاه هنر

نام پردیس/ دانشکده/ گروه آموزشی/ شخص حقیقی برگزارکننده

نام شخص حقوقی یا حقیقی متقاضی دوره (در صورت وجود تفاهم‌نامه)/ نوع درخواست

نام مدرس دوره

عنوان دوره

هدف و ضرورت برگزاری دوره

 

 

 

خلاصه‌ای از سابقه آموزشی مدرس/ مدرسان دوره

 

 

 

 

 

تعداد ساعت و جلسات پیش‌بینی‌شده

 

 

تاریخ پیشنهادی شروع و پایان دوره

 

نحوه ارائه دوره (حضوری، نیمه‌حضوری، مجازی)

 

محتوا و سرفصل دوره (متناسب با تعداد ساعت و جلسات)

 

 

 

 

 

 

ارزیابی دوره     دارد          ندارد

نحوه ارزیابی در صورت نیاز به ارزیابی پایان دوره

 

میزان شهریه پیشنهادی و هزینه‌ها

 

 

حداکثر تعداد افراد شرکت‌کننده در دوره

 

نحوه پذیرش داوطلبان شرکت در دوره

 

امضاء پیشنهاددهنده و تاریخ پیشنهاد

دریافت فایل